Chat with us, powered by LiveChat

Vergoedingen

Wat krijgt u vergoed?
De vergoeding van fysiotherapie of oefentherapie geldt voor de behandeling van lichamelijke klachten of aandoeningen. Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Behandeling van lichamelijke klachten
Fysiotherapie of oefentherapie is gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Het doel is om het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder andere gericht op pijnbestrijding en verbetering van mobiliteit.

Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren in verschillende vakgebieden, zoals o.a.:

 • Adem- en ontspanningstherapie
 • Bekken fysiotherapie
 • Manuele fysiotherapie
 • Oedeem therapie
 • Oefentherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Sport fysiotherapie
 • Covid revalidatie

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9 behandelingen extra).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf, mocht u een aanvullende verzekering hebben afgesloten dan worden ze hieruit gehaald. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat. Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Bekkenfysiotherapie
Bij urine-incontinentie krijgt u éénmalig de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Oefentherapie

 • Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u éénmalig de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed. 
 • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
 • Bij COPD krijgt u, afhankelijk van de ernst: 5 tot 70 behandelingen per jaar vergoed. 

Fysiotherapie na klachten als gevolg van corona
Ja, maximaal 50 behandelingen in maximaal 6 maanden. Een vervolgtraject is mogelijk na een verwijzing van de longarts.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En of u een eigen bijdrage moet betalen. Als u aanvullend verzekerd bent, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten rechtstreeks aan onze praktijk. Als de behandeling gedeeltelijk wordt vergoed, dan ontvangt u alsnog een factuur voor het resterende bedrag.

Heeft u geen aanvullende verzekering?
Dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Na de behandeling ontvangt u per post een factuur of kunt u de behandeling contant of via pin afrekenen in de praktijk.

Voorwaarden

 • Per chronische indicatie betaal je alleen de eerste 20 behandelingen éénmalig zelf. Zelfs als je wisselt van verzekeraar.
 • De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Raadpleeg uw polisvoorwaarden
Deze pagina is bedoeld om u in algemene zin te informeren over de voorwaarden en vergoedingen vanuit zorgverzekeringen. Dat houdt in dat uw zorgverzekeraar afwijkende voorwaarden en vergoedingen kan hanteren. Raadpleeg daarom ALTIJD uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekering. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Mocht u nog vragen hebben rondom dit onderwerp, dan kun u een e-mail sturen aan d.vongrumbkow@topzoggroep.nl om gezamenlijk het juiste antwoord te vinden.