Chat with us, powered by LiveChat

Update 14-04-2020 > Digitaal dichtbij onder bijzondere omstandigheden

Beste patiënten en bekenden,

Bijna een maand geleden besloot de regering een intelligente lockdown in te voeren om het Coronavirus het hoofd te bieden. Dit heeft in veel opzichten een enorme impact. Inmiddels zijn er heel voorzichtige tekenen van positieve resultaten. We zijn er echter nog lang niet en zullen samen moeten blijven werken aan het bedwingen van dit virus.

Familie en vrienden kunnen elkaar niet meer persoonlijk ontmoeten terwijl de behoefte daaraan nu groter is dan ooit. Technisch zijn er diverse alternatieven om contact met elkaar te hebben, maar helaas zonder elkaar een hand of een knuffel te kunnen geven of een arm om de schouder van de ander te kunnen leggen.

Ook wij missen het persoonlijke contact met u en de behandeling die wij u graag geven om weer fysiek te kunnen herstellen. Met velen van u hebben we inmiddels contact via de telefoon of video-bellen. Met de nodige creativiteit lukt het ons met deze communicatiemiddelen steeds vaker om op afstand te behandelen en te begeleiden in het verdere herstel.

Het zou bijzonder spijtig zijn als een nog niet afgerond behandeltraject zo lang stilvalt dat uw geleverde inspanningen uiteindelijk niet leiden tot het beoogde doel. Of dat blijvende schade ontstaat door het uitblijven van verdere behandeling. Het ziet er echter niet naar uit dat wij de deuren van onze praktijk op korte termijn weer normaal voor u mogen openen.

Onze therapeuten zullen een dezer dagen contact met u opnemen om met u te overleggen of de behandelingen hervat kunnen worden. En als dat mogelijk is, hoe dit dan kan gebeuren. U kunt daarvoor uiteraard ook zelf contact met ons opnemen.

Voor het verlenen van noodzakelijke zorg waarbij wél een persoonlijke behandeling bij ons in de praktijk nodig is, houden wij ons vanzelfsprekend nadrukkelijk aan de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsorganisaties KNGF en Keurmerk Fysiotherapie. Adequate beschermingsmiddelen zijn voorradig en worden in dat geval gebruikt. Dit is in het belang van zowel uw als onze eigen veiligheid.

De afgelopen tijd hebben we intensief gewerkt aan het uitbreiden van onze dienstverlening op afstand. Met video-instructiefilmpjes en live-streaming van onze eigen, voor u dus herkenbare, therapeuten kunt u op afstand en dus ook op uw eigen gewenste tijden, werken aan uw fysieke conditie.

Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://www.fysio-ermelo.nl/behandeling/sporten-op-afstand/

Wij van Fysio Ermelo Prins & Staal proberen u te blijven volgen en adviezen te geven waar nodig. Hebt u vragen of behoefte om met ons te overleggen of te praten over uw lichamelijke klachten of andere dingen die u bezighouden, aarzel niet, wij blijven ook in deze situatie dichtbij! Wij zijn bereikbaar, telefonisch (0341-554482 nummer praktijk) op werkdagen van 10.00-14.00 uur, of per mail info@fysio-ermelo.nl

Namens het hele team wensen wij u heel veel sterkte en geduld de komende tijd,

Niels Prins en Klaas Staal