Chat with us, powered by LiveChat

Tarieven

Tarieven particulieren fysiotherapie 2021

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Verzekerde zorg
Als u aanvullend verzekerd bent bij één van deze verzekeraars en u heeft recht op vergoeding van uw behandeling, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten rechtstreeks aan onze praktijk. Als de behandeling niet of gedeeltelijk wordt vergoed, dan ontvangt u alsnog een factuur voor het totaal- of resterende bedrag. In ons contract met uw zorgverzekeraar, hebben wij tarief afspraken gemaakt. Ook voor de behandelingen die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. De voor u geldende tarieven vindt u terug in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Niet-verzekerde zorg
Onze praktijk heeft in principe met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Mocht het toch voorkomen dat wij met uw zorgverzekering geen contract hebben, u bent niet verzekerd in Nederland of u heeft er bewust voor gekozen in het geheel geen zorgverzekering af te sluiten dan hanteren wij onderstaande standaard tarievenlijst. Als wij met uw zorgverzekering geen contract hebben en onderstaande tarieven hanteren, kunt u de kosten declareren bij uw verzekeraar en zullen deze (deels) worden vergoed. Mits betreffende behandeling wordt vergoed uiteraard.

Twee zittingen bij eerste afspraak
Hierbij willen wij u laten weten dat de behandeling tijdens de eerste afspraak wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Indien wij het nodig achten om gelijk te behandelen na de intake zullen wij twee zittingen (intake + behandeling) in rekening brengen.

Tarievenlijst particulieren fysiotherapie 2021

Fysiotherapie   €    36,95
Manuele therapie   €    47,95
Oedeemtherapie   €    47,95
Bekkenfysiotherapie   €    47,95
Psychosomatische fysiotherapie   €    47,95
Intake ZwangerFit   €    29,00
ZwangerFit © (losse les 1 uur)   €    15,00
ZwangerFit © theorie   €    45,50
Intake FysioFit   €    26,50
FysioFit per maand   €    34,25
Medisch Fitness abonnement
1 x per week voor 6 mnd of 2x per week voor 3 mnd
  €  205,00
Medisch Fitness losse les   €    10,50
Cursus Adem- & ontspanningstherapie (6 lessen van 1½ uur)   €  102,50
Cursus Bewust Beter Bewegen (6 lessen van 1 uur)   €    95,00
Cursus Mindfulness  (8 lessen van 1,5 uur)   € 250,00
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek   €   57,95
Gelijktijdige specifieke behandeling 2 personen   €   36,95
Gelijktijdige specifieke behandeling 3 personen   €   31,25
Gelijktijdige specifieke behandeling 4 personen   €   25,25
Telefonisch consult (gerichte adviezen)   €   14,95
Toeslag voor uitbehandeling (behandeling buiten de praktijk)   €   16,95
Instructie en/of overleg met ouders van patiënt   €   39,25
Niet nagekomen afspraak         100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen         100%
Screening   €   20,25
Intake en onderzoek na screening   €   52,95
Intake en onderzoek na verwijzing   €   52,95
  • Prijzen zijn per zitting en per persoon, mits anders staat vermeld.
  • Een sessie duurt over het algemeen 30 minuten
  • Betaling kan direct per pin of contant, maar ook op rekening.
  • In overleg is gespreid betalen mogelijk.
  • Betalingstermijn is 14 dagen.