Chat with us, powered by LiveChat

Patiënten tevredenheid

Wat vinden onze patiënten van ons?


Omdat wij altijd streven naar tevreden patiënten, is het voor ons belangrijk feedback te krijgen. Tijdens de behandeling, maar ook daarna. Met uw input kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Wat vindt u van ons?
U kunt natuurlijk altijd met vragen en opmerkingen bij ons in de praktijk terecht. Daarnaast meten we graag uw tevredenheid, om ook voor u – op een onafhankelijke manier – inzichtelijk te maken wat u van ons vindt en wat u belangrijk vindt. We doen dat op verschillende manieren, door zowel jaarlijks als continu te meten:

Fysio Prestatie Monitor (continu)
De meest recente onderzoeksresultaten kunt u inzien via de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Als patiënt krijgt u na de laatste behandeling, een verzoek van QualiZorg om een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst vragen wij u naar uw tevredenheid en de kwaliteit van uw fysiotherapeut, het effect van de behandeling en uw ervaringen met onze praktijk. Wilt u meer weten? Bekijk de folder over de Fysio Prestatie Monitor.

Door deze vorm van feedback van onze patiënten wordt het voor ons, maar vooral voor u, inzichtelijk hoe onze praktijk gewaardeerd wordt. De laatste resultaten: