Chat with us, powered by LiveChat

Betalingsvoorwaarden

Afspraak verzetten? Doe het tijdig!

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u – als patiënt of cliënt – en Fysio-Ermelo Prins & Staal.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak, heeft de praktijk het recht de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekering vergoed.
  3. Bij het niet kunnen incasseren van de factuur staat het Fysio-Ermelo Prins & Staal vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.