Chat with us, powered by LiveChat

Psychosomatische fysiotherapie

Heeft u lichamelijke klachten, veroorzaakt door spanning of stress?

Wat zijn psychosomatische klachten?
Ook al presenteren psychosomatische of spanningsklachten zich fysiek; de mogelijke oorzaak kan op het emotionele, mentale of psychosociale vlak liggen. De samenhang tussen lichamelijke klachten en factoren op het emotionele, mentale of psychosociale vlak is niet altijd duidelijk. Medisch onderzoek levert niet altijd een heldere oorzaak op. Soms is er sprake van lichamelijk onverklaarbare of onbegrepen klachten.

Lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond. In eerste instantie merkt u vaak wat vage signalen op, zoals vermoeidheid, pijnlijke spieren of prikkelbaarheid. Deze signalen kunnen een relatie hebben met stressfactoren. We spreken dan ook wel van stress gerelateerde klachten.

Dit kan worden veroorzaakt door:
 • Ernstige ziekte in de directe omgeving
 • Werkeloosheid
 • Onzekerheid over de toekomst
 • Problemen in relaties
 • Conflicten
 • Verhuizing
 • Verlies van dierbaren
 • Financiële problemen
 • Combinatie werk, gezin en mantelzorg

Psychosomatische klachten uiten zich onder andere in:

Lichamelijke klachten
Vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, hoofdpijn, rug- en nekklachten, maag- en buikklachten, duizeligheid en tintelingen in armen en benen, benauwdheid, druk op de borst, overmatig transpireren, hartkloppingen, terugkerende lichamelijke klachten, verhoogde vatbaarheid voor verkoudheid en infecties.

Psychische klachten
Prikkelbaarheid, onrust, opgejaagd voelen, overactief zijn, niet stil kunnen zitten, slaapstoornissen, lusteloosheid en nergens zin in hebben, onverschilligheid, niet meer echt kunnen voelen, neerslachtigheid en somberheid, onvoldoende controle hebben op uw leven, angstgevoelens en onzekerheid, piekeren en malen, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, niet meer kunnen genieten, stemmingswisselingen, overmatig eten, roken, alcohol of medicijngebruik.

Hoe ontstaan deze klachten?
Bij lichamelijke klachten spelen soms negatieve gedachten en onjuiste opvattingen een belangrijke rol. Ook emoties zoals gevoelens van angst, twijfel, onzekerheid, verdriet en boosheid kunnen een rol spelen en het herstel mogelijk belemmeren. Daarnaast heeft de wijze waarop u met de klachten omgaat, zoals gedrag, eveneens een grote invloed op uw gezondheid.

Al deze factoren veroorzaken onder andere een verhoogde spierspanning, die kan leiden tot een stress-spierreactie. Als dit langdurig aanhoudt, leidt het tot klachten van het bewegingsapparaat.

Wat kunt u eraan doen?
Door psychosomatische fysiotherapie, kunt u zich weer beter leren voelen. U meer bewust worden van lichamelijke (stress-)signalen en van de emoties die ermee verbonden zijn. U krijgt een beter lichaamsbewustzijn, komt dichter bij uzelf, kan u beter ontspannen én leert uw grenzen te herkennen. Op deze manier krijgt het herstelvermogen een kans en uw algehele conditie verbetert. Daardoor ontstaat een betere balans in belasting en belastbaarheid. Door lichaamstherapie en therapeutische gesprekken, wordt u begeleid in de opbouw en het behoud van een gezonde, actieve en ontspannen leefwijze.

Wat is psychosomatische fysiotherapie?
Psychosomatische fysiotherapie wordt uitgevoerd door een geregistreerde fysiotherapeut die hiervoor een specialistische opleiding gevolgd heeft. De therapie is tweeledig: deze bestaat uit een lichaamsgerichte aanpak, maar ook uit therapeutische gesprekken en begeleiding.

Eerst kijken we naar de mogelijke oorzaak van uw klachten en de daarbij behorende lichamelijke, psychische en sociale aspecten. De psychosomatisch fysiotherapeut geeft u inzicht in uw klachten. Hij of zij geeft u ook tips op het gebied van assertiviteit, communicatie en stresshantering. Tevens wordt gekeken naar de onderlinge samenhang en naar factoren die mogelijk de klachten (onbewust) in stand kunnen houden.

De lichaamsgerichte aanpak bestaat uit verschillende behandelmethoden, dat is veelal een combinatie van:

 • Houdings- en bewegingstherapie
 • Adem- en ontspanningstherapie
 • Ervarings- en bewustwordingstechnieken
 • Communicatieve massage (bewustwording van gevoel, emotie en spanning)
 • Hartcoherentie (verbeteren van het hartritme door positieve emoties)

De behandeling
Tijdens een eerste gesprek stelt de psychosomatisch fysiotherapeut veel vragen. Bekijkt en analyseert uw klachten, op zoek naar de oorzaak. Samen met u wordt een therapieplan opgesteld. Wat moet er gebeuren om te veranderen en te herstellen? En: wat moet u doen om deze klachten in de toekomst te voorkomen.

Door het complexe karakter van de problematiek rond psychosomatische klachten, werken we vaak samen met deskundigen zoals een verwijzend arts, een psycholoog, bedrijfsarts of andere disciplines. Het op elkaar afstemmen, vergroot de kans op uw herstel.

Bent u uit balans? Maak snel een afspraak met Fysio-Ermelo Prins & Staal!

Kosten en vergoedingen
Psychosomatische therapie is een vorm van fysiotherapie en wordt alleen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina vergoedingen of raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.