Chat with us, powered by LiveChat

Looptherapie bij Claudicatio Intermittens

Looptraining: de nr.1 behandeling! Met motivatie, wilskracht en doorzettingsvermogen komt u (meters) verder!

Wat zijn etalagebenen?
Heeft u een krampachtige pijn in de benen na een tijdje lopen? En lijkt verder lopen niet meer mogelijk? Gelukkig, na een paar minuten rust is het weer over. De arts geeft aan dat u  ‘etalagebenen’ heeft. Ga met een gespecialiseerde fysiotherapeut aan de slag met looptraining!

Etalagebenen? Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel. De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Waar komt de pijn in de benen vandaan?
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop van de jaren kan slagaderverkalking (medische term: atherosclerose) vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de plaats van de stenose kan er minder bloed passeren. Door de beschadiging en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen zich bij zo’n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo’n stolsel kan een vat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in het been. Met rust verdwijnt de pijn weer. Pijn bij lopen is de belangrijkste klacht bij een vernauwing van de beenslagaders. Na een eindje lopen krijgt u last van een krampachtige pijn in een been. De pijn zit meestal in de kuit, maar kan ook voorkomen in de bovenbenen of de bilspieren. Dit is afhankelijk op welke plaats de vernauwing zich bevindt. Sommige mensen hebben alleen last na een flink eind lopen.

Werkwijze
De fysiotherapeut bespreekt uw klachten en met name uw (beperkte) bewegingsmogelijkheden. Ter ondersteuning maakt de fysiotherapeut gebruik van een aantal vragenlijsten. Voor het vaststellen van uw maximale loopafstand en conditie, doet u een test op de loopband. Dit onderzoek wordt gedurende de trainingsperiode regelmatig herhaald om het effect van de looptraining te bepalen. Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de fysiotherapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en scholing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Ga voor het beste!
Looptraining heeft het beste resultaat als u onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut aan de slag gaat. Om de pijnklachten te vermijden, gaan veel mensen op een inefficiënte manier lopen. Dit kost veel extra energie en zuurstof. Bovendien kan een verkeerd looppatroon blessures veroorzaken, waardoor langdurig niet kan worden gelopen. Looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetert de looptechniek. Een betere looptechniek zorgt voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten!

Wetenschap
Al sinds de oprichting wordt er bij ClaudicatioNet en later Chronisch ZorgNet doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Tot op heden zijn er 8 proefschriften uitgekomen over PAV. Nieuwe inzichten die hieruit voortkomen worden gebruikt voor het beleid van zorg (bijv. vergoedingen en richtlijnen) en specialisatie van Chronisch ZorgNet therapeuten (bijv. scholing en congressen). De verschillende facetten van de behandeling (denk aan gesuperviseerde looptherapie, leefstijlbegeleiding, etc.) zijn dus allemaal wetenschappelijk onderbouwd.

Vergoeding
Er worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) in één jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijzing heeft van de huisarts of medisch specialist. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt.

Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.

Let op: veel zorgverzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid voor GLT. Dit betekent dat u een traject GLT alleen vergoed krijgt indien u onder behandeling bent van een Chronisch ZorgNet therapeut die is gespecialiseerd in etalagebenen.

Zijn er toch nog onduidelijkheden of vragen betreffende uw zorgverzekering?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Looptherapie in het kort!

  • Vergroot de afstand waarop u zonder pijn kunt lopen!
  • Het is belangrijk dat u het lopen blijft volhouden, neem de beslissing om de rest van uw leven structureel tijd in te ruimen voor looptraining
  • Lopen leidt in de meeste gevallen tot betere resultaten op lange termijn dan dotteren!
  • Bent u op zoek naar een gecertificeerde fysiotherapeut voor looptherapie? Bij ons bent u aan het juiste adres!

Verbeter uw loopafstand, fysieke activiteit en kwaliteit van leven door een actieve leefstijl!