Chat with us, powered by LiveChat

Revalidatie COVID-19

Bent u genezen van corona (COVID-19), maar blijft u klachten houden op het gebied van ademhaling? Heeft u daarbij te maken met verminderde spierkracht en conditie? Wij helpen u verder.

Een besmetting met het coronavirus kan een grote invloed hebben op uw gezondheid. Na ziekenhuisopname is het belangrijk om snel te starten met fysiotherapie. Ook als u niet opgenomen bent in het ziekenhuis kan begeleiding door een fysiotherapeut noodzakelijk zijn, omdat u langdurig inactief bent geweest. Dat blijkt o.a. uit het onderzoek van het Radboud UMC. Doordat de patiënten lang aan de beademing liggen en inactief zijn, krijgen zij te maken met ademhalings- en fysieke problemen. U kunt daarbij denken aan risico op blijvende longschade met alle gevolgen van dien en de afname van spiermassa en -kracht. Gemiddeld verliest iemand die de hele dag op bed moet rusten ongeveer 5% aan totale spiermassa en algemene conditie per dag! Net als bij een chronische longziekte is het aanleren van ademhalingstechnieken en oefentherapie de basis van een behandeling, die onder deskundige begeleiding uitgevoerd wordt.

Fysio-Ermelo Prins & Staal heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten in dienst, met ervaring in het revalideren van longpatiënten, die landelijk samenwerken en de laatste richtlijnen t.a.v. revalidatie na het coronavirus volgen en mede ontwikkelen. 

Op dit moment wordt er gelukkig steeds meer bekend over de revalidatie van deze patiëntengroep. Wat we weten is dat experts het erover eens zijn dat specialisatie op het gebied van longaandoeningen een sterke basis vormt om ex-coronapatiënten te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject. Vanuit dat oogpunt zijn specialist Niels Prins en Dennis Karssenberg actief bezig om hun expertise uit te breiden op het gebied van deze revalidatie. 

We bundelen de krachten, want samen staan we sterk. Met andere hulpverleners vanuit het regionale samenwerkingsverband FleGel delen we kennis en kunde, creëren we korte lijnen met ziekenhuis, huisartsen en andere belanghebbenden. We borgen daarmee de kwaliteit van onze zorg.

Wilt u meer weten over de revalidatie of heeft u hulp nodig? Neem gerust contact met ons.