Chat with us, powered by LiveChat

Arbeidsfysiotherapie

Gericht werken aan de inzetbaarheid en vitaliteit van mensen!

Gezondheid is een belangrijke factor in ons dagelijkse functioneren. Doordat we ook steeds langer moeten doorwerken zonder verlies van productiviteit, is het tegenwoordig extra belangrijk dat we beschikken over een goede gezondheid en vitaliteit. In het kader van een optimale participatie is de arbeidsfysiotherapeut, die via uw werkgever worden aangeboden, hierbij van toegevoegde waarde.

Soms zijn lichamelijke klachten nauw verbonden met werk. De klachten kunnen u belemmeren in het werk dat u doet, maar andersom kan ook. Misschien zijn het juist uw werkzaamheden die de klachten veroorzaken of versterken. In dergelijke situaties kan een arbeidsfysiotherapeut uitkomst bieden.

Het voordeel van de arbeidsfysiotherapeut
is dat de werkfactoren altijd meegenomen worden in de diagnose en het behandelplan. Nog beter is als u de arbeidsfysiotherapeut preventief inzet voordat u wordt beperkt in uw werk. Bij preventie kunt u denken aan werkplekonderzoek- en advies, voorlichting, training en ergonomie. Worden de klachten tijdig gesignaleerd dan is een kort adviestraject vaak al voldoende om erger te voorkomen en herstel te bevorderen.

BeLife
Fysio-Ermelo Prins & Staal maakt deel uit van BeLife, een landelijk werkend interventie & gezondheidsmanagement adviesbedrijf dat werknemers en bedrijven gericht ondersteunt bij het vormgeven van hun duurzame inzetbaarheid. Namens BeLife verzorgt Fysio-Ermelo Prins & Staal de arbeidsfysiotherapie voor de Gemeente Ermelo.

Voor de medewerkers van de Gemeente Ermelo
is er een Bedrijfszorgpakket afgesloten via VGZ-IZA. Dit betekent dat er geïnvesteerd wordt in uw gezondheid en vitaliteit! U kan en mag hiervan gebruik maken. Aanvragen verlopen via uw leidinggevende, HRM of de bedrijfsarts. Ook kan er direct contact gelegd worden met onze praktijk.

Veilig naar de fysiotherapeut in corona tijdperk
Ondanks de nog lopende intelligente lockdown in verband met het coronavirus kunt u weer veilig en verantwoord gebruiken maken van de (arbeids)fysiotherapeut. Lees hier wat onze mogelijkheden en huisregels zijn.

7 tips voor een gezonde thuiswerkplek
Nog nooit werkten zó veel mensen thuis. Waar deze mogelijkheid eerder een luxe was, is het nu voor velen onvermijdelijk. Thuiswerken biedt voordelen, maar brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. Want hoe zorgt u ervoor dat u geen klachten aan rug, nek of arm oploopt en dat u afgeleid raakt van het werk dat uiteindelijk toch echt gedaan moet worden? Arbeidsfysiotherapeut Niels Prins geeft u 7 tips voor het inrichten van een gezonde thuiswerkplek. Doe u voordeel hier mee! 

Check <<hier>> deze 7 tips!