Chat with us, powered by LiveChat

05-11-2020 > Extra nieuws maatregelen corona

Afgelopen dinsdag 3 november jl. heeft het kabinet extra maatregelen gepresenteerd. Welke extra maatregelen hebben betrekking op de praktijk of groepen?

Voor zorgverleners, onder wie fysiotherapeuten, zijn geen extra maatregelen aangekondigd. Dat betekent dat wij patiënten kunnen blijven behandelen, vanzelfsprekend met inachtneming van alle voorzorgmaatregelen zoals deze nu in onze praktijk gelden.

Voor de patiënten die gebruik maken van onze oefenzaal gelden de volgende regels:

 • Er mogen maximaal 2 personen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte (met 10 M2 per persoon ruimte).

· Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

 • De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • Zij niet mengen.

Dit hebben wij voor u op de volgende manier ingericht:

 • Er zijn maximaal 4 patiënten (plus 1 of 2 begeleiders) in de oefenzaal aanwezig.
 • We hebben gezorgd voor afbakening van de oefenzaal, waardoor deze wordt opgesplitst in twee gedeeltes.
 • Belangrijk hierbij is dat er niet gemengd mag worden! Volg de instructies van uw begeleider en blijf aan uw eigen kant van de oefenzaal.
 • Mocht het wenselijk zijn, dan kan er tussentijds met elkaar gewisseld worden, maar alleen onder begeleiding en maak gebruik van de looprichting.
 • Bootcamp (buiten): kan doorgang vinden. Hou er rekening mee dat er maximaal 2 sporters op 1,5 meter afstand van elkaar sporten en dat de verschillende groepen ook 1,5 meter afstand van elkaar houden en er niet met elkaar gemengd wordt.
 • Voor Medisch Fitness bij de locatie van Get Healthy zijn er qua aantallen geen wijzigingen! Wel wordt hier opgesplitst in 2-tallen (op 1,5 meter van elkaar) in de afgebakende area’s en houden de groepen ook 1,5 meter afstand van elkaar en wordt er niet gemengd.

We zien en ervaren dat iedereen op een verantwoordelijke manier omgaat met de afspraken zoals die tot nu toe gelden. Gezien de zorgelijke corona-ontwikkelingen vinden we het desondanks belangrijk om de afspraken aan te scherpen en te benadrukken. Leef verstandig, blijf gezond!

Vriendelijke groet,
Klaas en Niels

☎️ 0341-554482
📩 info@fysio-ermelo.nl
💻 www.fysio-ermelo.nl
📱Fysio-Ermelo App

Kijk voor informatie ook op:

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport